DENGE KIMYA
MERSAN
DENA DYES
EFFE ENDUSTRI
ELIAR
YILDIZ MAKINE
RORASEAL